Světlo pro talent

Kdokoliv může dělat cokoliv!

Proč nadace?

Nadaci Světlo pro talent založili lidé stojící za firmou Prolicht Czech. Jsme tým lidí, kteří mají své rodiny, své zájmy, tvrdě pracují a zároveň si jsou vědomi, že měli v životě štěstí. Štěstí, které jim umožnilo být tím, kým jsou nyní. Rádi by se o toto štěstí podělili s těmi, kterým ho nebylo dáno tolik, kolik by bylo potřeba. Více o nadaci

Komu pomáhá?

Nadace pomáhá rodičům, kteří mají nadané děti, chtěli by talent svých dětí dále rozvíjet, ale sami na to nestačí, nebo nemají dostatek finančních prostředků, aby jejich děti mohli navštěvovat adekvátní kurzy nebo zájmové kroužky, kde by se jim věnovali profesionálové.

Jak přispět?

V současné chvíli je možno na nadaci přispět zasláním libovolné částky na účet č. 286270769/0300. Odeslání dárcovské DMS bude v brzké době možné, v současné chvíli zařizujeme veškeré formální náležitosti. Formát DMS bude upřesněn.

Kontaktuje nás

nadace@svetloprotalent.cz